Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6217.DT Digitaalne kirjaoskus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Literacy
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Linda Helene Sillat
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6217.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6217.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KKLHB/18.HT Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales Linda Helene Sillat