Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7011.DT Põhipraktika I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Teaching Practice I
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7011.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7011.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/20.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere