Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7062.DT Haridustehnoloogilise taristu seminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Technology Infrastructure Seminar
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Birgy Lorenz
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7062.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7062.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused