Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Birgy Lorenz

Profiilid: ETIS | Google Scholar

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6078.DT Meediatehnoloogiad 3
IFI7062.DT Haridustehnoloogilise taristu seminar 3
IFI7203.DT Kooli haridustehnoloogilise taristu ja riistvara praktikum 4
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 KUIKB/17.LT  
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 KUIKB/18.LT  
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 IFHTM/19.DT  
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 KAKLI/19.HR  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.