Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös

Õppeaine nimetus inglise keeles: Data Analysis: Inferential Statistics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7070.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7070.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused