Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7086.DT Informaatika didaktika praktikum I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practicum in Didactics of Informatics I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7086.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7086.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused