Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7165.DT Erivajadustega arvestav disain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design for All
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7165.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7165.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused