Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Vladimir Tomberg

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: vladimir.tomberg@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7165.DT Erivajadustega arvestav disain 4
IFI7169.DT Ligipääsetavuse töötuba 4
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4
IFI7405.DT Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4 IFIMM/18.DT en
IFI7183.DT Õpimängude uurimine ja arendamine 4 DTLGM/19.DT en
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 IFHTM/18.DT  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 IFIOM/18.DT  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 KAKLI/18.HR  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 KUIKB/17.LT  
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4 IFIMM/18.DT en
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4 IFIMM/19.DT en

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4 DTLGM/19.DT en
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4 IFIMM/19.DT en

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4 IFIMM/19.DT en
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 KUIKB/18.LT  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 IFHTM/19.DT  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 IFIOM/19.DT  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 KAKLI/19.HR  
IFI7405.DT Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine 4 DTOSM/19.DT en

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 KUIKB/19.LT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.