Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Activity Learning in School Informatics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7216.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7216.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused