Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7218.DT Magistritöö seminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master's Thesis Seminar
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7218.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7218.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused