Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of Game Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7302.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7302.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/20.DT Digitaalsed õpimängud Roman Gorislavski en
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Roman Gorislavski en

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Roman Gorislavski en