Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6009.DT Infoallikad ja infootsing

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Sources and Retrieval
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6009.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6009.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused