Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6052.DT Integreeritud raamatukogusüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Integrated Library Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Merle Laurits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6052.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6052.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused