Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Retrieval and Data Mining
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6081.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6081.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/17.DT Infoteadus Sirje Virkus  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/18.DT Infoteadus Sirje Virkus  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/19.DT Infoteadus Sirje Virkus