Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7079.DT Infoarhitektuur ja infodisain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Architecture and Information Design
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Elviine Uverskaja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7079.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7079.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused