Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7100.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Theories of Information and Knowledge Management
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7100.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7100.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused