Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7102.DT Teaberetseptsioon ja infoesitlus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Perceiving and Presentation
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Elviine Uverskaja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7102.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7102.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused