Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7119.DT Dokumentaalne ja digitaalne kultuuripärand

Õppeaine nimetus inglise keeles: Documentary and Digital Cultural Heritage
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7119.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7119.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused