Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7152.DT Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information and Knowledge Management Politics and Strategies
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Elviine Uverskaja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7152.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7152.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/19.DT Infoteadus Elviine Uverskaja  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/20.DT Infoteadus Elviine Uverskaja