Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Approaches, Systems and Technologies of Information and Knowledge Society
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7154.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7154.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/19.DT Infoteadus Sirje Virkus  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/20.DT Infoteadus Sirje Virkus