Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7162.DT Infoanalüüsi teenused organisatsioonis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Analytical Information Services in Organisation
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Elviine Uverskaja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7162.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7162.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused