Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8006.DT Erialane õppetöö I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Professional Teaching I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8006.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8006.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused