Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8021.DT Doktoriseminar: retsenseerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Doctoral Seminar: Review
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8021.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8021.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused