Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

LTI6003.LT Välispraktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Traineeship Abroad
Õppeaine maht: 9 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/LTI6003.LT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/LTI6003.LT
Kavandatud kursused Toimunud kursused