Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLM6003.DT Matemaatiline analüüs II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Analysis II
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6003.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6003.DT
Süsteem ei näita kaasõppejõude ja vabaainena avatud ainekursuseid.