Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLM6007.DT Diferentsiaalvõrrandid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Differential Equations
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6007.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6007.DT

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/17.DT Matemaatika Maris Tõnso  
Süsteem ei näita kaasõppejõude ja vabaainena avatud ainekursuseid.