Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6022.DT Kõrgem matemaatika: diferentsiaal- ja integraalarvutus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Calculus
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6022.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6022.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused