Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6210.DT Matemaatiline planeerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Programming
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6210.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6210.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused