Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6213.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Theory of Probability and Mathematical Statistics II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6213.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6213.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused