Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6222.DT Kõrgem matemaatika: lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria

Õppeaine nimetus inglise keeles: Linear Algebra and Analytic Geometry
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6222.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6222.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused