Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6312.DT Kompleksmuutuja funktsioonid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Functions of a Complex Variable
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6312.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6312.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/17.DT Matemaatika