Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLM6404.DT Praktika matemaatikas I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Work Placement in Mathematics I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6404.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6404.DT

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/17.DT Matemaatika Tatjana Tamberg  
Süsteem ei näita kaasõppejõude ja vabaainena avatud ainekursuseid.