Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7016.DT Optsioonide hindamise alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Option Theory
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7016.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7016.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused