Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7097.DT Magistritöö seminar matemaatilise analüüsi valdkonnas I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Thesis Seminar in Mathematical Analysis I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7097.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7097.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused