Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7098.DT Magistritöö seminar matemaatilise analüüsi valdkonnas II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Thesis Seminar in Mathematical Analysis II
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7098.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7098.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused