Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7106.DT Matemaatika õpetamine arvuti abil

Õppeaine nimetus inglise keeles: Computers in School Mathematics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7106.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7106.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused