Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7133.DT Matemaatika didaktika koolipraktikas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Didactics of mathematics in practice
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7133.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7133.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused