Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7150.DT Bakalaureusetöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Bachelor Thesis
Õppeaine maht: 15 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7150.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7150.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused