Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Teaching Practice II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tiiu Kaljas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7199.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7199.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik