Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Teaching Practice II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tiiu Kaljas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7199.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7199.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused