Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7216.DT Matemaatilise füüsika võrrandid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Partial Differential Equations
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7216.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7216.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused