Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7303.DT Matemaatika praktikas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematics in Practice
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7303.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7303.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused