Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM8001.DT Fourier` analüüs ja selle rakendused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Fourier Analysis and Its Applications
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM8001.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM8001.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused