Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RIP7500.YK Ühiskonna ja poliitika teooria

Õppeaine nimetus inglise keeles: Social and Political Theories
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RIP7500.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RIP7500.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad en