Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

AKJ6292.YK Ühiskond ja õigus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Society and Law
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/AKJ6292.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/AKJ6292.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused