Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7027.DT Erialane rakenduslik tegevus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Applied Activities in the Area of Specialisation
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7027.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7027.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused