Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7057.DT Haridustehnoloogiline nõustamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Councelling in Educational Technology
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7057.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7057.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused