Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Current Topics in Human-Computer Interaction
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7160.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7160.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/17.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon David Jose Ribeiro Lamas en