Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7166.DT Semantilised tarkvaralahendused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Semantic Computing
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7166.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7166.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused