Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Technology and Learning Sciences
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kai Pata
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7209.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7209.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Kai Pata  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Kai Pata  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Kai Pata  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Kai Pata  
  1 rühm